• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 28 lutego 2020
ZAWIADOMIENIE – X NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
środa, 31 lipca 2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 01 sierpnia 2019 r. godz. 14:00 
X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2019 rok
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2019-2028
5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowice
6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2019 roku
7.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
9.Zamknięcie sesji         

       
                                                                                         

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Szmidt
 
Top! Do góry